به اطلاع شما عزیزان می رساند ، کلیه سفارشات از تاریخ 96/1/14 به بعد پذیرفته و چاپ خواهد شد . لذا قبل از تاریخ مذکور هیچ سفارشی اعم از فرم عمومی و اختصاصی چاپ نخواهد شد .

ضمناَ تعرفه خدمات در تاریخ مذکور در سایت و کانال چاپ و تبلیغات علی درج خواهد شد.

با تشکر از حسن انتخاب شما