بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی کشور و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات و بازار یابی

در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز از موخه 2الی 5 شهریور 96 از ساعت 16 الی 21/30 برگزار خواهدشد.


نمایشگاه صنعت چاپ 96