هدایای تبلیغاتی یکی از موثرترین راه و روش تبلیغاتی یک سازمان و یا یک شخص برای کسب درآمد و بازار یابی است .

از این رو هدایای تبلیغاتی بسیار متعددی در جامعه کنونی وجود دارد که هر هدیه در جای خود اثر گذاری خاصی را دارا میباشد ، اما در این میان هدیه هایی هستند که با کمی دقت میتوان از موقعیت مشتری پسند بودن ، احساس نیاز جامعه و ... را در نظر گرفته و اقدام نماییم . حال جاموبایلی برای شارژ کردن موبایل مخصوصاً در شرایط مسافرت میتواند کاربردی ترین هدایای تبلیغاتی باشد .

عنوان هدیه : جا موبایلی 

سایزچاپ : 3/5 در3/5

نوع جنس : پلاستیکی

فضای تبلیغ : 4در 4