تقویم رومیزی اختصاصی مناسب برای شرکت ها ، سازمانها و ادارات و تجار با قیمت مناسب و با تحویل رایگان در محل ارائه می نماییم .